толгой_туг

Хулганы хавх

Хулганы хавх нь харх шиг мэрэгч амьтдыг барихад ашигладаг нийтлэг хэрэгсэл юм.Гэртээ, агуулах, ферм зэрэгт ашиглахаас гадна хөдөө аж ахуйд ашиглах боломжтой.Хулгана бол газар тариалангийн талбайн хамгийн аюултай хортон шавьжийн нэг бөгөөд үр тариаг их хэмжээгээр гэмтээж, тариалангийн талбайн ургац, чанарыг бууруулдаг.Үр тариаг аюулгүй байлгаж, ургацыг нэмэгдүүлэхийн тулд тариаланчид хархны популяцийг хянах арга хэмжээ авах шаардлагатай болдог.Хулганы цавуу урхи нь тариаланчдад мэрэгчдийн шавьжны асуудлыг шийдвэрлэхэд туслах маш үр дүнтэй барих хэрэгсэл болгон ашиглаж, тариалангийн талбайн ургац, эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх боломжтой.Үүнээс гадна, хархны урхи нь дотоод орчинд хортон шавьжтай тэмцэхэд ашиглаж болно.Хархны урхи нь хархаас гадна жоом, шоргоолж зэрэг бусад дотоод хортон шавьжийг барьж, хянах боломжтой.Эдгээр хортон шавьж нь ихэвчлэн бидний амьдрах орчинд таагүй байдал, эрүүл мэндэд аюул учруулдаг.Тохируулах замаар хүмүүнлэг хулганы урхи, бид эдгээр хортон шавьжтай илүү сайн тэмцэж, дотоод орчныг цэвэр, тав тухтай байлгаж чадна.Дүгнэж хэлэхэд, хархны урхи нь гэр орон, агуулах, тариалангийн талбайгаас гадна шинжлэх ухааны судалгаа, хөдөө аж ахуй, дотоод орчинд ашиглах боломжтой нийтлэг хэрэгсэл юм.Шинжлэх ухааны судалгааг сурталчлах эсвэл тариалангийн талбай, дотоод орчны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хамгаалахын тулд хархны урхи нь маш практик бөгөөд үр дүнтэй хэрэгсэл юм.